Trưởng Phòng Nội Dung

 • Phòng sản xuất nội dung
 • Chức danh: Nhân viên nội dung
 • Chế độ làm việc: Fulltime
 • Thu nhập: Phỏng vấn để đàm phán
 • Cơ hội phát triển lên trưởng bộ phận nội dung

Trưởng Phòng Search ( S.E.O )

 • Phỏng sản xuất
 • Chức danh: Trưởng phòng S.E.O
 • Chế độ làm việc: Toàn thời gian
 • Quản lý trực tiếp: Giám đốc điều hành
 • Thu nhâp: 15.000.000đ - 20.000.000đ
 • Chế độ phúc lợi: Phỏng vấn để được thông báo
 • Có cơ hội để phát triển lên vị trí Phó Giám Đốc 

Trưởng Phòng Kinh Doanh

 • Phòng phát triển thị trường & bán hàng
 • Chức danh: Trưởng phòng kinh doanh
 • Chế độ làm việc: Toàn thời gian
 • Thu nhập: 15.000.000 - 30.000.000đ
 • Chế độ phúc lợi: Phỏng vấn để được thông báo
 • Cơ hội để phát triển lên vị trí Giám đốc kinh doanh
 • Được đào tạo bài bản về vị trí kinh doanh

Click vào nút Lấy Pass bên dưới vui lòng đợi 30s để lấy mã giải nén tài liệu.